DigKomp løfter den digitale basiskompetansen hos den enkelte og i organisasjonen. Dette gjøres via tre enkle steg, Test – Lær – Sjekk!

Grunnleggende digital kompetanse er nødvendig for å fungere i arbeidslivet, og alle virksomheter trenger at medarbeiderne er gode nok på det grunnleggende for å sikre produktivitet og effektivitet. Men hva er digital kompetanse og hva er godt nok?

Kjøp Kun 250,- inkl. mva. per deltaker.

Test

50 spørsmål i emnene tekstbehandling, internett, e-post, teams og bruk av datamaskin.

Les mer

DigKomp skal løfte den digitale basiskompetansen hos den enkelte og i organisasjonen. Dette gjøres via tre enkle steg, Test Lær

Skreddersydd opplæring basert på resultatet av kartleggingen. Dette sparer den ansatte og organisasjonen for dyrebar tid.

Les mer

Sjekk

Etter endt opplæring tas den samme testen som i kartleggingen på nytt for å måle kompetanseheving.

Les mer

SOM LEDER

får du et enkelt opplegg for å gi medarbeiderne mulighet til å øke sin digitale basiskompetanse: Kjøp det antallet lisenser du trenger – fordel lisensene på medarbeiderne – følg med på gjennomføringen fra ditt eget dashbord. Effektivt og oversiktlig!

SOM MEDARBEIDER

vil DigKomp gi deg bedre digital basiskompetanse, med fokus på det du trenger å kunne i arbeidshverdagen. Du trenger ikke være ekspert på alt, men du trenger å ha de grunnleggende ferdighetene som gjør at du kan gjøre jobben din godt og effektivt. Du får testet din kompetanse på disse områdene: Bruk av datamaskin, tekstbehandling, internett, e-post og Teams. Etter testen får du opplæring innen de områdene hvor du burde forbedre deg. Til slutt tester du deg på nytt for å sjekke at du har lært det du skal. Enkelt og greit!

I et samfunn der teknologi spiller en stadig større rolle er grunnleggende digitale ferdigheter essensielt. Vårt mål er å heve kompetansen for å øke produktivitet og effektivitet i arbeidslivet. Dersom du føler at du eller din organisasjon trenger et kompetanseløft i grunnleggende digitale ferdigheter er dette midt i blinken.

Deltakerne vil gjennomgå et opplæringsløp som innebærer en kompetansekartlegging, etterfulgt av en tilpasset opplæring. Dette sørger for at hver enkelt deltaker får opplæring i nøyaktig det de trenger, samtidig som det sparer den enkelte og organisasjonen for dyrebar tid. Etter endt opplæring vil deltakerne gjennomgå en avsluttende test for å måle og dokumentere kompetanseheving. Testene og opplæringen har fokus på følgende emneområder: Bruk av datamaskin, Tekstbehandling, Internett, Elektronisk post og Teams. Se fagplanen.

Klikk på knappen «Kjøp» her eller øverst på siden. Deretter velger du antall deltakere du ønsker å kjøpe for. For hver deltaker du kjøper tilgang til genereres det en tilhørende lisens. Du som kjøper vil bli bedt om å opprette en profil i din organisasjons navn, og blir dermed automatisk administrator.

Prisen er kr. 250,- inkl. mva. per deltaker. Betaling kan gjennomføres med kort (Visa/Mastercard), Vipps, eller faktura. Se salgsbetingelser.