Administrasjon

Ved kjøp av løsningen blir man bedt om å opprette en profil. Denne profilen blir automatisk administrator, og får dermed tilgang til et eget dashbord for administrasjon. Dashbordet inneholder blant annet funksjonalitet for å invitere deltakere inn i løsningen, rapporter som viser ordrehistorikk, lisenser (antall tilganger) og status på deltakere i løsningen, og statistikk knyttet til deltakernes resultater. Ønsker du som administrator å gjennomgå opplæringsløpet kan du løse inn en lisensnøkkel fra Min Side.

Eksempel på dashbord. Illustrasjon av dashbord (illustrasjon kan avvike noe fra faktisk dashbord).

Invitere deltakere

Invitasjon av deltakere inn i løsning skjer primært ved hjelp av e-postinvitasjon. For å kunne invitere deltakere må man derfor kunne oppgi deres e-postadresse. Ved e-postinvitasjon sendes en e-post med en registreringslenke til den e-postadressen som oppgis. Den inviterte har deretter 14 dager på å registrere seg. Etter det må ny invitasjon sendes. Administrator finner oversikt over hvilke lisenser som er tatt i bruk via menypunktet Lisenser til venstre på dashbordet.

Invitere flere deltakere

Menypunktet Inviter deltakere til venstre på dashbordet brukes til å invitere flere deltakere på en gang. Her må administrator fylle inn en liste med e-postadresser. Listen kan være separert på mellomrom, komma, semikolon og linjeskift. Det er også mulig å bare invitere én deltaker. Antall deltakere som kan inviteres er avhengig av hvor mange det er kjøpt tilgang for. En oversikt over de som er invitert finnes via menypunktet Lisenser til venstre på dashbordet.

Invitere én deltaker

Der er også mulig å invitere én deltaker inn i løsningen via rapporten som er tilgjengelig via menypunktet Lisenser til venstre på dashbordet. Finn en ledig lisens, og klikk Inviter (i kolonnen Invitert). Her kan e-postadresen til deltakeren som skal inviteres fylles inn direkte. Eventuelt kan administrator kopiere e-postinnholdet ved å klikke på «Se e-postinnhold» nede til høyre i skjermbilde, og sende e-posten selv.

Oppfølging

For å kunne følge opp delakerne på en god og effektiv måte ligger det en rekke rapporter og statistikker tilgjengelig for administrator på dashbordet. Rapporten som ligger under menypunktet Lisenser til venstre på dashbordet viser hvilke lisenser som er ledig eller tatt i bruk. Her er det også mulig å se hvilke brukere som er invitert, men som ikke ennå har registrert seg. Rapporten som ligger under menypunktet Deltakere viser en oversikt over registrerte brukere i løsningen. Denne rapporten viser også hvilke deltakere som har startet/fullført kartleggingen, om de har startet/progresjon på opplæringen, og om de har startet/fullført den avsluttende testen.

Statistikk som vises på dashbordet (under menypunktet Hjem) er:

  • Antall deltakere som har startet kartleggingen, opplæringen, og den avsluttende testen
  • Gjennomsnittsverdier for tidsforbruk og poengscore for kartleggingen og den avsluttende testen*
  • Poengfordeling per emneområde for kartleggingen og den avsluttende testen*

Administrator har ikke innsyn i personlige resultater til deltakere i løsningen. For at statistikk som gjennomsnittsverdier og poengfordeling per emneområde skal vises må det være minimum 5 deltakere som har gjennomført kartleggingen og den avsluttende testen.


*Krever minimum 5 deltakere i løsningen.