Produktinformasjon

I et samfunn der teknologi spiller en stadig større rolle er grunnleggende digitale ferdigheter essensielt. DigKomp har som mål å heve den digitale kompetansen for å øke produktivitet og effektivitet i arbeidslivet. Dersom du føler at du eller din organisasjon trenger et kompetanseløft i grunnleggende digitale ferdigheter er dette midt i blinken.

Hver deltaker gjennomgår et opplæringsløp bestående av tre deler. Først gjennomføres en test for å kartlegge de digitale ferdighetene. Deretter vil hver enkelt deltaker få tilgang til en tilpasset opplæring i de emner hvor det er vist manglende ferdigheter. Alle vil altså ikke få presentert et satt opplæringsløp, men kun opplæring på de spørsmål de svarer feil på i den innledende kartleggingstesten. Etter endt opplæring tar de en avsluttende test for å sjekke at de har lært det de skal.

Test

50 spørsmål i emnene tekstbehandling, internett, e-post, teams og bruk av datamaskin.

Det første steget er en kartleggingstest som skal avdekke opplæringsbehovet til hver enkelt deltaker. Testen består av 50 spørsmål og tar for seg alle emnene i fagplanen. Spørsmålene tar utgangspunkt i Windows 10, Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft Outlook, og Microsoft Teams. Spørsmålstyper som benyttes i testen er i all hovedsak flervalgsspørsmål (multiple choice) og av typen Klikk-på-bilde (hotspot). Vi anbefaler at deltakerne tar vår demotest for å bli kjent med brukergrensesnittet.

Kartleggingstesten blir tilgjengelig for deltakeren etter registrering. Når kartleggingstesten er gjennomført vil en veiledningsrapport knyttet til resultatet være tilgjengelig på deltakerens profilside. Veiledningsrapporten gir tilbakemelding på total poengscore, og poengscore innenfor de ulike emnene. Etter endt kartleggingstest vil hver deltaker få tilgang til en tilpasset opplæring i forhold til hvor godt deltakeren har gjort det innen de ulike emnene. Ved full poengscore på kartleggingstesten vil det ikke bli presentert opplæring til deltakeren og det vil heller ikke være nødvendig med en avsluttende test.

20-25 minutter

Lær

Skreddersydd opplæring basert på resultatet av kartleggingen. Dette sparer den ansatte og organisasjonen for dyrebar tid.

Vår filosofi er at dersom en deltaker viser at de har gode kunnskaper så skal det ikke være nødvendig å måtte gå igjennom et satt opplæringsløp. Hver deltaker vil derfor få presentert en opplæring relatert til de spørsmål de svarte feil på i kartleggingstesten. Alle spørsmål de svarer riktig på vil de ikke få opplæring i. En slik metode sparer både den ansatte og organisasjonen for dyrebar tid.

Opplæringen blir tilgjengelig for deltakeren umiddelbart etter endt kartleggingstest. Opplæringen kan tas så mange ganger man ønsker, det kan navigeres fram og tilbake dersom man vil gjennomgå punkter på nytt og det er mulig å ta en pause for så å komme tilbake senere.

Avhengig av resultat på kartleggingen.

Sjekk

Etter endt opplæring tas den samme testen som i kartleggingen på nytt for å måle kompetanseheving.

For å kunne måle og dokumentere kompetanseheving anbefaler vi at hver deltaker gjennomfører den avsluttende testen. Denne testen er satt opp med samme uttrekkskriterier som den innledende kartleggingstesten. Det vil si at testen inneholder samme antall spørsmål innen hvert emneområde, men spørsmålene vil trekkes tilfeldig fra et utvalg slik at det ikke er gitt at deltakerne får nøyaktig samme test.

Den avsluttende testen blir tilgjengelig for deltakeren så snart de har gjort seg ferdig med all opplæring.

20-25 minutter